Styret i Søndre Eidsvoll Skolekorps har fast møte 1. tirsdag hver mnd på Bøsmoen skole fra 18-20.

 

Har noen noe de ønsker å ta opp med oss, kan det gjøres på møtene, eller dere kan sende oss mail til:

sondre.eidsvoll.skolekorps@gmail.com

 

 

Styret 2017-2018 består av:

 

Leder: John Kåre Sørgården, tlf: 47249113

Kasserer: Lena Bråten, tlf: 41448117

Sekretær: Camilla Wilhelmsen, tlf: 92231565

Styremedlem: Lars Sandholtbråten, tlf: 95266055

PB 16, 2071 Råholt